Mediální ozvěny výstavy v Praze

Zdeněk a Michal Thomovi na ČT24Výstava v pražském domě U Kamenného zvonu trvá již druhý týden a těší se značném zájmu návštěvníků i médií. Při této příležitosti publikujeme přehled rozhovorů a novinových článků, v nichž naleznete informace o projektu a autorech.

Televize
Rozhlas
Tištěná média
  • Z tištěných médií stojí za pozornost především záříjové vydání magazínu Lidé a Země, který na deseti stranách zveřejnil rozsáhlou reportáž o našem projektu.
  • Rozsáhlý rozhovor s autory vedla Rita Kindlerová pro kulturně společenský měsíčník Xantypa. Graficky velice pěkně vyvedený článek si můžete přečíst v jeho záříjovém vydání.
  • Fejeton Rudlofa Křesťana na téma fotografie jako vzpomínek naleznete v Literárních Novinách z 8. září.
  • Upoutávka na výstavy z pera Jana Děkanovského vyšla v říjnovém čísle časopisu Dějiny a současnost.
Internet